PRIVACY STATEMENT

Inleiding

Opvoedingsondersteuning Utrecht van Merel Obermeijer neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens ik verwerk, en met welk doel ik dat doe. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met merel@opvoedingsondersteuningutrecht.nl

Wie is Opvoedingsondersteuning Utrecht?

Opvoedingsondersteuning Utrecht is de eenmanszaak Opvoedingsondersteuning Utrecht, kantoorhoudende te van Heukelomlaan 14, 3723 ZK Bilthoven. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52112136.

Opvoedingsondersteuning Utrecht is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Opvoedingsondersteuning Utrecht de verwerkingsverantwoordelijke.

Waarom gebruikt Opvoedingsondersteuning jouw gegevens?

Ik gebruik jouw gegevens om contact met je te onderhouden, om gedurende de begeleiding aantekeningen bij te kunnen houden, om je een factuur te kunnen sturen, om je in te kunnen schrijven voor een training of om een declaratie te kunnen indienen bij jouw gemeente (als dat de route is waar jij voor gekozen hebt). Of om, in overleg met jou, terug te kunnen koppelen aan een verwijzer. Of om, in overleg met jou, afstemming te hebben met anderen die bij jouw gezin of vraag betrokken zijn.

Op jouw verzoek gebruik ik jouw gegevens voor what’s app of skype begeleiding. Ook is contact via mail een mogelijkheid.

Ik maak vooralsnog geen dossier aan.

Aantekeningen gedurende ons traject maak ik op papier. Na afronding van het traject gaan alle aantekeningen door de papierversnipperaar. Ik bewaar aantekeningen in mijn praktijkruimte en neem ze mee wanneer wij een afspraak hebben, bijvoorbeeld bij een huisbezoek.

Wanneer je je inschrijft voor een training of begeleidingstraject neem ik je gegevens op in mijn communicatie bestand. Hiermee houd ik je op de hoogte van mijn activiteiten, bijvoorbeeld een verdiepingsworkshop. Hiervoor gebruik ik mailchimp. Je kunt je op ieder moment uitschrijven uit deze lijst. Stuur hiervoor een mail naar merel@opvoedingsondersteuningutrecht.nl

Geheimhouding

Ik volg hierin de beroepscode jeugd- en gezinsprofessionals van het SKJ. Ik heb als pedagoog geen geheimhoudingsplicht. Toch spreek ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind. In bijzondere gevallen neem ik het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind ouder dan twaalf jaar maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een jongere zijn rechten zelfstandig uit. Is een kind vanaf twaalf jaar door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Hoe gebruikt Opvoedingsondersteuning Utrecht  jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Opvoedingsondersteuning Utrecht persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Opvoedingsondersteuning Utrecht voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Opvoedingsondersteuning Utrecht worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Website

Doeleinde: Facturatie aan gemeente
Gegevens: NAW-gegevens, Burgerservice nummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Affiliate marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Retargeting
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: maximaal 5 jaar
   
Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Opvoedingsondersteuning Utrecht heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Opvoedingsondersteuning Utrecht over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Opvoedingsondersteuning Utrecht. Je kunt verzoeken dat Opvoedingsondersteuning je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Opvoedingsondersteuning Utrecht te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Opvoedingsondersteuning Utrecht of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Opvoedingsondersteuning Utrecht te verkrijgen. Opvoedingsondersteuning Utrecht  zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Opvoedingsondersteuning Utrecht  je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Opvoedingsondersteuning Utrecht

Een verzoek kan verstuurd worden naar merel@opvoedingsondersteuningutrecht.nl . Opvoedingsondersteuning Utrecht  zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Opvoedingsondersteuning Utrecht  een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Opvoedingsondersteuning Utrecht  je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers

Het kan zijn dat Opvoedingsondersteuning Utrecht  verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Opvoedingsondersteuning Utrecht  ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Opvoedingsondersteuning Utrecht  worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Opvoedingsondersteuning Utrecht  worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Opvoedingsondersteuning Utrecht  je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar merel@opvoedingsondersteuningutrecht.nl . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Opvoedingsondersteuning Utrecht  jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar merel@opvoedingsondersteuningutrecht.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hieronder uitgebreide informatie over gegevensverzameling op mijn website:

Ons website-adres is: https://opvoedingsondersteuningutrecht.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Contactformulieren

Wanneer je je gegevens invult in een contact formulier worden uw gegevens opgeslagen en bewaard zo lang als de begeleiding duurt. Daarna worden uw gegevens verwijderd.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics

Hoe lang we jouw data bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.