Eigen-wijs gebruik maken van de mooie elementen van Triple P , Positief Opvoeden

Binnen mijn begeleiding werk ik met verschillende methodieken die samen met mijn eigen-wijsheid en de expertise van de opvoeder met wie ik werk voor een aanpak op maat zorgen.

Hierbij geef ik zelf altijd mijn eigen invulling aan wat ik wel en niet gebruik van een methode. De werkvormen, informatie en visie van Positief Opvoeden zitten vol elementen die voor sommige ouders op sommige momenten bruikbaar kunnen zijn.

Het oplossinggerichte werken en het model van zelfregulatie vind ik erg prettig in de manier van werken van Triple P, Positief Opvoeden. Het uitgaan van de relatie tussen ouder en kind. De kracht van de ouder. Het vraaggerichte werken. En sommige van de praktische werkvormen zijn een welkome ondersteuning in het proces met ouders.

Positief Opvoeden werkt met mooie materialen. Een hele vernieuwing in het soms geitewollensokken opvoedland waarin ik 14 jaar geleden begon. Waarbij we onleesbare kopieetjes mee gaven aan ouders. En we maar ergens onze informatie vandaan probeerden te halen

De stepped-care manier van kijken naar opvoedvragen spreekt me erg aan. Zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Hierbij is de vraag van ouders leidend en niet het aanbod dat wij aan ouders doen.

Zoals bij alle methodieken die in mijn rugzakje zitten gebruik ik alleen die onderdelen waar ik als pedagoog, moeder en mens achter sta. Hierbij doe ik geen afbreuk aan de programma integriteit.

Belonen is niet nodig (alleen heel soms)

Belonen is in de opvoeding bijna nooit nodig. Kinderen hebben een natuurlijke neiging om te doen wat goed voor ze is. Of om iets voor ons te doen. Gewoon omdat ze zich daar goed door voelen.

Bij motiveren gaat het om intrinsieke motivatie. Wat is er nodig om deze intrinsieke motivatie (weer) te vinden? Is de vraag waar ik met ouders vaak aan werk.

Alhoewel er uitzonderingen zijn waarbij een klein zetje kan helpen.  Ook voor mij persoonlijk b.v. als ik mijn belastingen moet regelen, saai!!! Dan is die lekkere kop thee in de hangmat een heerlijke worst die ik mezelf voorhang. 

Triple P, Postitief Opvoeden heeft een andere visie op belonen. En is bijvoorbeeld voorstander van uitgebreide beloningsprogramma’s om gewenst gedrag te stimuleren. In mijn ervaring is dit vaak nergens voor nodig en werkt het zelfs contraproductief. 

Je kind begeleiden bij het dragen van de vervelende gevolgen van zijn gedrag

Triple P, Positief Opvoeden, is tegen straffen. En concentreert zich op je kind begeleiden bij het ervaren van consequenties van gedrag. Dat gedrag gevolgen kan hebben is niet leuk. In de plannen die ik maak met ouders is het belangrijk dat kinderen leren dat ze niet alleen zijn. En dat een consequentie geen straf is. Toch voelt het vaak niet fijn. Gelukkig is je vader/ moeder of oma in de buurt, zodat je je niet alleen hoeft te voelen terwijl je baalt dat je die mooie stok even vijf minuten moet inleveren omdat hij weer tegen het been van je zus aankwam.

Waarom ik geen time-out adviseer

Triple P, Positief Opvoeden, is voorstander van de time-out. Ik heb hier verschillende gesprekken over gevoerd met de organisatie die Triple P implementeert in Nederland. En met een van de ontwikkelaars van Triple P, Mat Saunders. Ik geloof dat er meer aandacht komt om bewust na te denken over de time-out binnen Triple P Nederland.

Ik kan me niet vinden in de time-out die binnen Triple P voorgesteld wordt. Ik ben ervan overtuigd dat het belangrijk is voor een kind om zich verbonden te voelen met zijn of haar opvoeders. Juist in die momenten dat het het moeilijkst is. Juist op de momenten dat er vaak voor een time-out gekozen wordt bevindt de opvoeder én het kind zich in een heftige gemoedstoestand. Binnen Mindfulness zouden we zeggen dat diegene zich in de hersens in de meer primitieve gedeeltes van het brein bevinden. Daar waar je instinctief zou willen vechten, vluchten of verstijven. En dat is in principe al een eenzame plek, waar zeker geen leer- of inzichtsprocessen plaats kunnen vinden. De mens is in eerste instantie een sociaal wezen. Een mensen kind is voor zijn overleving afhankelijk van sociale verbinding met zijn verzorgers. Het is dus belangrijk dat een kind leert dat, hoe slecht hij zich ook gedraagt, er altijd verbinding is. Dat daar geen twijfel over mogelijk is.

‘Afkoelen’ als vaardigheid aan jezelf en je kind leren

Daarnaast is het voor kinderen heel belangrijk om te leren om af te koelen. Dit geld ook vaak voor opvoeders. De vaardigheid ‘afkoelen’; is van essentieel belang om te leren voor ouders én kinderen. Kinderen leren vooral door het voorbeeld van hun opvoeders te volgen. Daarom is het vaak een belangrijk onderdeel van mijn begeliding om ouders én kinderen te leren hoe, waar en eventueel met wie ze kunnen afkoelen. En hoe ze daarna weer contact kunnen maken met elkaar. In mijn begeleiding gebruik ik hiervoor bijvoorbeeld de ‘3 minuten opvoedpauze’.

Wil je meer weten over hoe ik denk over Triple P, positief opvoeden of bijvoorbeeld opvoeden zonder straffen en belonen bel me dan, ik leg het je graag persoonlijk uit.