Ik ben geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Dit is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector (www.skjeugd.nl, registratie nummer: 110019295).

Daarnaast ben ik geregistreerd in het KIWA kwaliteitskeurmerk. Registratie nummer 19443

Intervisie

Momenteel neem ik actief deel aan verschillende intervisie en bijscholingsgroepen.

ETOB

In 2020 heb ik samen met verschillende zelfstandigen ETOB opgericht.

ETOB verbindt kwaliteit en expertise in de jeugdzorg

ETOB is een samenwerkingsverband van pedagogen, psychologen en integratieve kinder- en jeugdtherapeuten. ETOB staat voor Exptertise Team Opvoedondersteuning en Behandeling.
Samen staan wij voor een evenwichtige en veerkrachtige opvoedsituatie voor gezinnen, waarin ieder voor zich weet wat zijn sterke kanten (krachten) zijn en hoe zij met de moeilijke kanten (stressoren) in hun leven kunnen omgaan. Kinderen staan centraal, maar het gezin en de onderlinge interacties worden hierin actief meegenomen.

Waarom ETOB?
ETOB is ontstaan vanuit de wens om een netwerk te vormen van waaruit samengewerkt kan worden aan een stevigkwaliteitskader waarbinnen wij onze zorg aan de ouders, kinderen en jeugdigen verlenen. Tevens is ETOB een expertiseteam dat elkaar versterkt d.m.v. intervisie en middels samenwerking gebruik maakt van elkaars kwaliteiten. Ook staan wij als expertiseteam klaar voor andere hulpverleners voor consultatie en overleg.

Intervisie Onvoorwaardelijk Ouderschap

Tijdens deze intervisie staat pedagogisch adviseren, begeleiden en behandelen volgens de principes van onvoorwaardelijk ouderschap centraal. Dmv intercollegiale consultatie, peer review en casuustiek bespreken verdiepen we onze visie, houding en kennis over opvoeden vanuit verbinding en vertrouwen.

Intervisie ACT

Acceptance and commitment therapie en mindulness zijn key elements in opvoeden en opgroeien. Ook slaapcoaching kan niet zonder het vanuit je wijsheid ver-dragen van de uitdagingen van het ouderschap. Tijdens deze intervisie verdiepen we onze kennis, embodyment en begrip van ACT. En maak ik de vertaalslag naar uitdagende opvoedsituaties.

Diploma’s

1996-2001
Pedagogiek 2e graads Lerarenvariant, Hogeschool van Amsterdam

1996-2000
Pedagogiek 2e graads Algemene Boepenvariant, Hogeschool van Amsterdam

1992-1995
Pedagogiek, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Utrecht

 

Werkervaring


2003-heden
Opvoedingsondersteuning Utrecht

2015-2020

Jeugdconsulent en pedagoog bij Centrum voor Jeugd en Gezin Zeist

2012-2015

Jeugdconsulent en pedagoog bij Centrum voor jeugd en gezin Hilversum

2008-2012
Projectleider Triple P, Positief Pedagogisch Programma, regio Gooi en Vechtstreek

2004-2012
Medewerker Informatie, Voorlichting en Advies, Bureau Jeugdzorg Noord Holland, regio het Gooi

2002-2006
Medewerker Informatie, Voorlichting en Advies bij Steunpunt Opvoeding A/M, Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam, regio Amstelland en de Meerlanden

2001-2004
Pedagogisch adviseur bij Centrum Opvoedingsondersteuning Oost/ Watergraafsmeer

2003
Docent “Leerpraktijk Pedagogisch Adviseren”, Hogeschool van Amsterdam, Educatieve Faculteit

2001
Derdejaars stage E.F.A. Pedagogiek Lerarenvariant, Hogeschool van Utrecht

2000-2002
Medewerker Informatie, Voorlichting en Advies bij Bureau Jeugdzorg Amsterdam, afdeling Spel en Opvoeding

2001
Medewerker Opvoedtelefoon bij Bureau Jeugdzorg Utrecht, servicebureau preventie

2000-2001
Preventiemedewerker 1, bij Orthopedagogisch Centrum Kennemerland

1990-2006
Oproepkracht bij de Opvoedtelefoon

1998
Derdejaars stage E.F A. Pedagogiek Algemene Beroepenvariant bij Steunpunt Opvoeding Amstelland en de Meerlanden

 

Opleidingen en cursussen

2021 Acceptance and commitment therapist en ACT4Kids

2017 Zomerretraite European intitute of applied Buddism

2016 Intensive Mindful Self Compassion, Centrum voor Mindfulness Amsterdam

2016 Masterclass Compassion Focussed Therapie, universiteit Twente by Mary Welford


2016 Zomerretraite European institute of applied Buddism

2015 Opleiding Triple P niveau 4, individueel standaard,  Nederlands Jeugd Instituut
2015 Opleiding Mindful Parenting, Trainer bij UvA Minds You, academisch trainingscentrum
2012-2015 Intensieve Yoga Scholing
2013 Intensieve Yoga Scholing
2013 Online, chat advisering.
2012 Triple P niveau 4, groep standaard.
2012 Training Geweldloos Communiceren
2011 Masterclass Triple P, Mat Saunders
2011 Certificaat Triple P, lezingen, niveau 2
2010 Certificaat Triple P supervisor
2010 Certificaat Triple P Teens, niveau 2/3
2009 Microsoft Office Project Planner
2008 Certificaat Triple P 2/3 Basiszorg
2007 Certificaat train de trainer ‘Pedagogisch Adviseren’
2007 Certificaat train de trainer ‘Opvoeden en Zo’
2007 Certificaat train de trainer ‘Peuter in Zicht’
2007 Certificaat train de trainer ‘Motiverende gesprekstechnieken’
2006 Certificaat ‘Pedagogisch adviseren met de puber erbij’
2005 Training on-the-job, train de trainer ‘Pedagogisch adviseren’
2005 Training Coördinator Buurtnetwerken
2004-2006 Sociale vaardigheidstraining voor kinderen 8-12 jaar
2003 Ontwikkelen opleidingsprogramma en lesmateriaal Intensieve Yogascholing, Yoga Centrum Utrecht
2003 Training Video Interactie Begeleiding
2002-2003 Medeorganisatie en uitvoering van bijeenkomsten ‘Kindersatsang, filosofie voor kinderen’
2001-2004 Bestuur HBO-pedagogenvereniging van de Educatieve Faculteit Amsterdam; Poreia
1998 Certificaat training Pedagogisch Adviseren.
1998 Certificaat training “Opvoeden: Zó!”
1998 Meidentelefoon Amsterdam. Vrijwilligerswerk.