Hieronder lees je welke vergoedingsmogelijkheden er zijn.

Mocht het desondanks lastig zijn om de financiën te regelen, neem dan contact met me op. We kijken dan samen wat er mogelijk is en komen er vast en zeker uit.

Mogelijkheden voor vergoedingen:

  • Zorg vergoed door de gemeente: Ik heb een contract met de gemeentes in de regio Zuid Oost Utrecht. In overleg met het centrum voor Jeugd en Gezin, de huisarts of de jeugdarts kun je een verwijzing krijgen voor mijn behandelingen. Voor andere gemeentes is het soms is het mogelijk om via het buurtteam zorg vergoed te krijgen. Dit kan onder andere via een PGB. Deze kun je dan inzetten voor coaching en/of training, als activerende begeleiding. Ik ben in overleg met verschillende gemeentes, maar met de wijzigingen in de jeugdzorg is het voor kleine praktijken een uitdaging om ertussen te komen.
  • Indien er geen vergoeding mogelijk is via de zorgverzekering dan kunnen de kosten via de belasting worden afgetrokken met de aftrekpost specifieke zorgkosten.
  • Het is ook mogelijk de kosten via de belasting af te trekken onder de aftrekpost deskundigheidsbevordering.
  • Indien u een eigen bedrijf heeft en de consulten uw werk ten goede komen kunt u in sommige gevallen de btw terug vorderen.
  • Verder is het mogelijk om voor bijvoorbeeld de kosten van de workshops aan huis subsidie aan te vragen, bijvoorbeeld via het leefbaarheidsbudget of initiatieven fonds in uw gemeente.
  • In sommige gevallen is het mogelijk om via uw werk een bijdrage te krijgen. Bijvoorbeeld voor een training. Wanneer gesprekken gaan over het ondersteunen van de balans privé/werk of wanneer gesprekken ondersteunen in burn-out preventie (o.a. bij Mindful Parenting of bij slaapcoaching) zijn werkgevers geneigd om bij te dragen in de vergoeding.
  • Er zijn mogelijkheden tot vergoedingen via de aanvullende zorgverzekeringen: psychosociale hulpverlening/ondersteuning of alternatieve hulpverlening. Hiervoor gelden echter steeds strengere richtlijnen. Informeer bij uw eigen zorgverzekeraar of u hiervoor in aanmerking komt.
  • Tot slot kunnen we altijd in gesprek over hoe we betaling mogelijk kunnen maken voor jullie. B.v. door middel van gespreide betaling.