Tarieven ouderschapscoaching

Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Opvoedconsult

Kennismakingsgesprek maximaal 30 minuten (telefonisch): gratis

Intakegesprek per uur: €96,-

daarna per kwartier €24,-

Coaching/Counseling gesprek eerste uur: €96,-

daarna per kwartier €24,-

Huisbezoek eerste uur €144,-

daarna per kwartier €24,-

Telefonisch advies

Starttarief €48,-

Na 30 min komt er per kwartier €24,- bij

Chatten, what’s app

Starttarief €48,-

Na 30 min komt er per kwartier €24,- bij

Workshops

Zie de informatie op mijn workshop-pagina

Intercollegiaal overleg

Op verzoek van ouders voer ik ook gesprekken met derden, zoals op school, met leerkrachten, op de naschoolse opvang, met medici etc. Hiervoor geldt hetzelfde tarief als voor de oudergesprekken.

Op verzoek is het ook mogelijk om een verslag te krijgen van de gesprekken. Bijvoorbeeld voor overdracht. Voor de geïnvesteerde tijd voor het schrijven van verslagen geldt hetzelfde tarief als voor oudergesprekken.

Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.

Voorwaarden

Bij persoonlijke trainingen en coaching geldt een annulerings regeling van 24 uur voor de afspraak. Dit kan telefonisch (inspreken op voicemail) of via e-mail. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd breng ik in rekening. Ik kan hier helaas geen uitzonderingen op maken. 

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 1. Deelname aan de cursussen en coaching van Opvoedingsondersteuning Utrecht betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.
 2. Inschrijving voor groepstrainingen geschiedt op volgorde van binnenkomst.
 3. Een kennismakingsgesprek, twee weken voorafgaand aan een training, is onderdeel van de standaardprocedure. Is er na de kennismaking geen “klik” en gaan we niet met elkaar verder, dan volgt er geen factuur voor deze kennismaking.
 4. Definitieve plaatsing voor een training vindt plaats na aanmelding, intakegesprek en overmaking van het inschrijfgeld.
 5. Bij annulering tot 2 weken voor het begin van een cursus wordt €50,- in rekening gebracht.
 6. Bij annulering tot 1 week voor het begin van een cursus wordt €150,- in rekening gebracht.
 7. In de laatste week voor het begin van een cursus is geen restitutie meer mogelijk.
 8. Bij een te gering aantal aanmeldingen, of bij andere bijzondere omstandigheden, kan een training tot 4 dagen voor aanvang geannuleerd of verzet worden. Het betaalde cursusgeld wordt in dit geval volledig gerestitueerd. Het maximaal te vergoeden bedrag is gelijk aan het betaalde cursusgeld.
 9. Bij annulering van individuele afspraken minder dan 24 uur voor de afspraak wordt het consult-tarief in rekening gebracht.
 10. Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico.
 11. De training is geen therapie en geen vervanging voor geneeskundige behandeling.
 12. Lichamelijke en/of psychische klachten a.u.b. voorafgaand aan de trainer melden.
 13. Raadpleeg bij lichamelijke of psychische klachten voorafgaand aan een training eerst je arts of therapeut.
 14. Opvoedingsondersteuning Utrecht kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk lichamelijk letsel of psychische klachten van de client/cursist, noch voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen.

Behandelovereenkomst

 Behandel overeenkomst Opvoedingsondersteuning Utrecht

Wanneer wij starten is het belangrijk dat we een behandelovereenkomst met elkaar aangaan. Daarin staan alle afspraken op een rijtje via de link hierboven kun je de overeenkomst downloaden zodat je hem kunt invullen en tekenen. Je kunt hem meenemen naar de eerste afspraak of via een beveiligde verbinding naar mij mailen.