Er is heel veel onderzoek gedaan naar de effecten van mindfulness. Dat deze effecten ook optreden wanneer je de Minfulness toespitst op de opvoeding merk ik tijdens de trainingen. Maar wordt ook ondersteund door de onderzoeken die gedaan worden naar de effecten van de Mindful Parenting training.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Mindful Parenting ouders helpt bij:

  • stress verminderen.
  • meer positieve aandacht geven.
  • emotionele problemen van ouders zelf verminderen.
  • emotionele en gedragsproblemen van je kind verminderen

Ook de ouders die aan mijn trainingen deelnamen hebben bijgedragen aan het onderzoek dat loopt naar de effecten. De publicatie naar dit onderzoek verschijnt binnenkort. Ik heb al even mogen spieken naar de resultaten van mijn groep en was erg onder de indruk van de resulaten.

Wil je meer lezen over de effecten en onderzoeken naar Mindfulness, Mindful Parenting en Mindfulness voor kinderen klik dan op onderstaande links.

Mindfulness en Mindful Parenting

Mindful Parenting in Mental Health Care
Susan M. Bögels & Annukka Lehtonen & Kathleen Restifo
Bögels, Lehtonen, Restifo (2010)

Onderzoek naar de effectiviteit van Mindfulness
Van der Meulen & Brandsma (2010)

Mindful parenting in de klinische praktijk
Een opvoedtraining om ouders en kinderen te ondersteunen

Hellemans (2011)

MINDFUL PARENTING,
EEN ANDERE KIJK OP DE
OPVOEDING
Rachel van der Meulen, Joke Hellemans en Susan Bögels

Van der Meulen, Hellemans & Bögels (2012)

Mindful Parenting in Mental Health Care: Effects on Parental
and Child Psychopathology, Parental Stress, Parenting,
Coparenting, and Marital Functioning
Bögels, Hellemans, Van Deursen, Römer, Van der Meulen (2013)

Mindful Parenting Training in Child Psychiatric Settings:
Heightened Parental Mindfulness Reduces Parents’
and Children’s Psychopathology
Meppelink, De Bruin, Wanders-Mulder,Vennik, Bögels (2016)